Dịch vụ băng dính Tân Thái Dương

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại băng dính, băng keo như sau:

1. Băng dính trong, đục 7 lạng

2. Băng dính trong, đục 80g

3. Băng dính trong, đục 160g

4. Băng dính trong, đục 1.2kg

5. Băng dính trong, đục 1.3kg

6. Băng dính trong, đục 1.4kg

7. Băng dính trong, đục 1.5kg

8. Băng dính trong, đục 1.7kg

9. Băng dính trong, đục 1.7kg

10. Băng dính trong, đục 1.8kg

11. Băng dính trong, đục 1.9kg

12. Băng dính trong, đục 2.0kg

13. Băng dính trong, đục 2.1kg

14.Băng dính trong, đục 2.2kg

15. Băng dính trong, đục 2.3kg

16. Băng dính trong, đục 2.4kg

17. Băng dính trong, đục 3.0kg

18. Băng dính trong, đục 5 lạng/ cuộn

19. Băng dính trong, đục 7 lạng/ cuộn

20. Băng dính trong, đục 8 lạng/ cuộn

21. Băng dính trong, đục 1.0kg/ cuộn

22. Băng dính điện

23. Băng dính hai mặt các cỡ

24. Băng dính giấy các cỡ

25. Băng dính simili 5f - 36f

26. Băng dính bóng xanh dương

27. Băng dính bóng các màu

28. Băng dính xốp vàng các cỡ

29. Băng dính xốp xanh 1f

30. Băng dính xốp xanh 2f

31. Băng dính xốp xanh 2f4 - 5f