Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân – Băng dính Tân Thái Dương

Thông tin cá nhân của khách hàng vô cùng quan trọng với Tân Thái Dương. Vì vậy chúng tôi CAM KẾT chỉ sử dụng thông tin của khách hàng vào các trường hợp sau đây:

+ Quy định bảo mật thông tin của Tân Thái Dương hoàn toàn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

+ Tân Thái Dương không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

+ Thông tin cá nhân thu nhập được sẽ được sử dụng cho các mục đích say đây:

  1. Giao hàng cho quý khách đã mua tại Băng Dính Tân Thái Dương
  2. Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  3. Cung cấp các thông tin mới nhất về sản phẩm
  4. Cung cấp các ưu đãi, chương trình giảm giá của sản phẩm

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 0944.524.620.