Băng dính 2 mặt 3M

Màu sắc sản phẩm: Đen, trắng, trong suốt

Độ dày băng dính: 1.1mm

Hình thức: Có biểu tượng 3M in trên lớp băng keo

Bề rộng băng keo: 1cm, 2cm, 3cm

Chiều dài băng keo: 3m, 5m, 33m

Danh mục: