băng dính 2 mặt 5cm

Bề rộng: 5cm
Chiều dài: 13m, 15m

Danh mục: