Băng dính 2 mặt Trắng ( Dài 4m, Rộng 1cm, 1.5cm, 2cm, 2.4cm, 4.8cm)

0,0