Băng dính 2 mặt vàng ( Dài 13m, Rộng 1cm, 1.5cm, 2cm, 2.4cm, 4.8cm)