Băng dính chống thấm 10cm x 5m

Chiều dài 5 met
Chiều rộng 10cm
Độ dày màng 52 mic