Băng dính dán thùng 100y 150y 200y (Vàng-Đục-Trong)