Băng dính dán thùng 2kg (Trắng trong, Vàng Đục, Vàng trong)