Băng dính dán thùng trong (màu vàng chanh) 1kg, 1,2kg, 1,3kg,1,4kg, 1,5kg, 1,7kg, 1,8kg, 1,9kg

Danh mục: