Băng dính dán thùng trong (màu vàng chanh) 2kg, 2,1kg, 2,2kg, 2,3kg, 3kg

Danh mục: