Băng dính văn phòng 1.2 cm

Băng Dính Văn Phòng 1 Cây

Khổ 1.2 cm

Cân nặng 180gr – 240gr