Băng dính xốp vàng 2 mặt

Băng Dính xốp vàng

Quy Cách:

Dài 4m

Rộng 1,2cm – 14 Cuộn 1 cây

Rộng 1,8cm – 10 Cuộn 1 cây

Rộng 2,4cm – 10 Cuộn 1 cây

Rộng 4,8cm –  5 Cuộn 1 cây

Sản phẩm băng dính xốp vàng được sản xuất trên dây chuyền tiên tiến nhất của công ty băng dính tân thái dương