Băng rào cảnh báo 50m

Chiều dài băng dính: 50 met

Chiều rộng băng dính: 7cm

Khối lượng: 400gram/cuộn